Selecteer een pagina

Stichting Aandacht Doet Spreken (m.i.v. 2 januari 2016) heeft ten doel:

 • Toezicht houden op – en onderhoud van regionaal monument welk is opgedragen aan slachtoffers van geweld, zoals het monument op de parkeerplaats aan de Ouverturestraat en het monument op begraafplaats Westduin aan de Ockenburghstraat te Den Haag.

Monument Ouverturestraat P, Loosduinen, Den Haag

Monument begraafplaats Westduin, Ockenburghstraat, Den Haag

  • Nabestaanden van geweldslachtoffers wijzen op het bestaan van de landelijke lotgenotenorganisatie voor nabestaanden van geweldslachtoffers “Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers” (FNG) die jaarlijks meerdere lotgenoten bijeenkomsten, herdenkingen en momenten van samenzijn organiseert.
  • Nabestaanden van geweldslachtoffers wijzen op het bestaan van landelijk monument “Het Onbevattelijke” en het aanbrengen van naamplaten op de 3e zaterdag in mei.
  • Nabestaanden van geweldslachtoffers wijzen op het bestaan van de Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG) welke jaarlijks wordt georganiseerd door Stichting Dag Herdenken Geweldslachtoffers op de zaterdag van week 38.
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  • De stichting zorgt, op verzoek van nabestaanden, voor ondersteuning herdenkingsbijeenkomsten bij regionale monumenten in de regio Haaglanden, Rijnmond en Westland.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door nabestaanden te informeren via website en nieuwsbrieven.

Nationale herdenkingsdag (DHG)

Stichting ADS is in 2005 initiatiefnemer om in september 2006 de “Dag Tegen Geweld” onder een andere (nieuwe) , voor nabestaanden van geweldslachtoffers, gepaste naam te organiseren. In overleg met VOVK en VVRS is in 2006 een eerste Dag Herdenken Geweldslachtoffers... Lees meer

Ontwikkelingen

Lees hier alles over stichting Aandacht Doet Spreken en van belang zijnde ontwikkelingen op het gebied van slachtoffer beleid. Hier vind je onder andere kopie mediaberichten, verslag en foto’s van bijeenkomsten, brieven en nieuwsbrieven.

Lees meer

LTG – TG.nl – ADS – LOvNG

Initiatieven en gesprekken tussen 14 mei 2000 en 2 januari 2003 met o.a. Wilco Eckhardt, Tjerk Bakker, Tineke Leeuwis, Marijke Schipper, Fred Teeven en in later stadium Marten Fortuyn, Mieke van Dorst, Marcel en Anneke Ruitenbach, Joost Eerdmans, Bert Herfkens en... Lees meer

ADS foto, video en media archief

Overzicht van ADS fotoalbums, videobeelden en mediaberichten (2002- 2016)

Nadat de lotgenotencontactgroep ADS is op gegaan in de LOvNG hebben wij voor zover mogelijk was veel ADS fotobestanden weten te achterhalen en opgeslagen (of met een link) op deze website. Met het aanklikken van tekst (jaar en waar) zijn de foto’s te bekijken.